Wyceny24.pl

Dokumenty wymagane

Lista dokumentów niezbędnych do sporządzenia operatu szacunkowego w podziale na rodzaje rynków:

Rynek wtórny

Lokal mieszkalny (nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

Budynek mieszkalny (nieruchomość gruntowa zabudowana)

Działka (nieruchomość gruntowa niezabudowana)

Nieruchomość komercyjna

Rynek pierwotny

Lokal mieszkalny (nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

Budynek mieszkalny (nieruchomość gruntowa zabudowana)

W przypadku braku dokumentacji projektowej podejmujemy się wykonania inwentaryzacji nieruchomości.